Sälj inte ut allmännyttan i Kvänum

Politikerna i Vara vill på rekordfort sälja ut allmännyttan i Kvänum. Det kommer slå hårdast mot ungdomar, nyanlända och personer som befinner sig långt ifrån bostadsmarknaden. Dessutom riskerar hyrorna att gå upp. 

Tre steg för att stoppa utförsäljningen:

  1. Mejla ansvariga politiker och säg ifrån
  2. Dela sidan på sociala medier
  3. Skriv upp dig och få löpande information

Det råder brist på hyresrätter. Trots det har Vara Bostäder beslutat att sälja sina fastigheter i Kvänum. Kommunen skriver själva på sin hemsida om hur affären har gått till. Det privata bostadsbolaget Bergeke har kontaktat Vara Bostäder om att överta bolagets tre fastigheter. Och det har gått fort. Inom loppet av drygt en månad stod det klart att bolaget nått en uppgörelse om övertagande. Men inget är avgjort än – det finns fortfarande tid att påverka.

Nu ska frågan avgöras av kommunfullmäktige. Vilket är helt i sin ordning. Om än i bakvänd ordning – allt för snabbt. Det normala är att bolaget först söker acceptans för att få sälja och sedan att politikerna hanterar ärendet inom rimliga tidsgränser. Framförallt måste en konsekvensanalys  göras för att ta reda på hur bostadsbristen påverkas.

Fakta om utförsäljningen

  • Vara Bostäder har beslutat att sälja till Bergeke, ett privat fastighetsbolag.
  • Frågan är inte avgjord. Den ska behandlas av kommunstyrelsen 10 juni och om ett förslag går vidare  ska frågan avgöras av kommunfullmäktige den 22 juni.
  • Det handlar om hela allmännyttans bestånd i Kvänum, totalt tre fastigheter och 93 lägenheter.
  • Endast Vara Bostäder har ett särskilt allmännyttigt uppdrag för en generell bostadspolitik, att det finns bostäder som många kan efterfråga. Utan allmännytta förlorar kommunen sitt viktigaste verktyg för bostadsförsörjning.

Politiker att mejla

Carl-Uno Olsson (S)

Gruppledare för Arbetarpartiet-Socialdemokraterna i Vara

Elof Jonsson (C)

Gruppledare för Centerpartiet i Vara

Susanne Lundgren (HVKB)

Gruppledare för Hela Vara kommuns bästa i Vara

Veronica Persson-Lilja (L)

Gruppledare för Liberalerna i Vara

Erik Lindström (M)

Gruppledare för Moderata Samlingspartiet

Hannyah Jörtoft (SD)

Gruppledare för Sverigedemokraterna i Vara

Egon Frid (V)

Gruppledare för Vänsterpartiet i Vara

Förslag på mejltext

Här kommer ett förslag på text att skicka till politikerna. OBS: även om vi förstår att du också är upprörd så är hot och hat inte något som vi står bakom.

Ämne: Angående utförsäljningen av allmännyttan i Kvänum

Hej [politikers namn]!

Jag heter [Ditt namn] och är väljare här i Vara.

Jag ser med oro på den planerade försäljningen av allmännyttan i Kvänum. Endast allmännyttan har ett särskilt allmännyttigt uppdrag för att lösa kommunens bostadsförsörjningsbehov.

Om en privat ägare tar över fastigheterna kan det innebära höjda hyresnivåer på sikt genom att en ny ägare eftersträvar ökad vinst. Och utan allmännytta blir det svårare för kommunen att ta ansvar för att det finns bostäder även för människor som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Därför ber jag dig som politiker att inte sälja ut allmännyttan. Och framförallt: Godkänn ingen förhastad fastighetsaffär av allmännyttan i Kvänum utan att noga utreda hur det slår mot kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Du som kommunpolitiker har detta ansvar. Äventyra inte detta med en förhastad försäljning.

Med vänliga hälsningar

Dela sidan

Alla i Vara behöver få veta vad som håller på att hända i Kvänum. Det är våra gemensamma bostäder som säljs ut, så det är inte bara vi som bor i allmännyttan som drabbas.

Därför behöver vi din hjälp att sprida ordet. Dela sidan med vänner ooch bekanta och be dem också kontakta politikerna. Ju fler vi är som protesterar, desto större chans är det att vi lyckas stoppa utförsäljningen.

Håll dig uppdaterad!

Så fort något av vikt händer meddelar vi dig – på så vis kan vi agera snabbt tillsammans.